Nieuwe SoVa-trainingen in het najaar van 2017

Herfst

Wegens grote belangstelling voor de SoVa-trainingen gaat het CJG een nieuwe serie Sociale vaardigheidstrainingen geen in het najaar van 2017.

Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. Sociale vaardigheid zorgt ervoor dat ze in de omgang zowel aan de eigen wensen en behoeftes als aan die van anderen kunnen voldoen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes, en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstiege gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. Een tekort aan sociale vaardigheden kan ervoor zorgen dat een kind alleen komt te staan.

Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen

Als een kind niet met de groep mee mag of kan doen, veel ruzie maakt of een zeer lage indruk van zichzelf heeft, kan er sprake zijn van een tekort aan sociale vaardigheid. Deze behandeling kan het kind helpen de vaardigheden te vergroten. Door de training krijgen de kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ze leren luisteren en vragen stellen en kunnen daardoor beter samenwerken en samenspelen. De kinderen komen dan beter tot hun recht in het dagelijks leven.

Aanmelden

U kunt uw kind nog aanmelden tot eind september 2017 voor deze bijeenkomsten. Als blijkt dat de vraag van uw kind past binnen de SoVa-training en bij voldoende aanmelding zal de training starten. U wordt hierover vanaf eind september geïnformeerd. Begin oktober zullen dan de intakegesprekken zijn met het kind en ouder(s). Bij de intake zullen alle data en cursusdag aan u bekend gemaakt worden.

Aan het eind van de SoVa is er een evaluatiegesprek met het kind en ouder(s). Na de training volgt nog een terugkom-bijeenkomst voor de kinderen.

De training wordt door de gemeente vergoed vanuit de jeugdwet. Er is geen eigen bijdrage.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het CJG 0167-541131 of via de mail: Info@cjgsteenbergen.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind, gevoortedatum, school, groep, telefoonnummer en e-mail.

 

 

Bij jou in de buurt

Inloopspreekuur
20 maart t/m 21 maart 2018