Medewerkers

Zomer

Anouk en Desiree zijn jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau en de GGD. U komt hen tegen bij de reguliere afspraken voor de gezondheidscontroles van uw kind. Daarnaast zijn zij regelmatig aanwezig op de diverse scholen in de kernen en zijn ze verantwoordelijk voor de inloopspreekuren. U kunt hen altijd aanspreken met uw vragen over opvoeden en opgroeien.

Binnen het CJG treft u nog een aantal medewerkers aan: de telefonistes/receptionistes van Vraagwijzer , de coördinator, de back-office medewerker, de jeugdprofessionals, de jeugdverpleegkundigen en de jongerenwerkers en intakers. Daarnaast werken we nauw samen met de sportcoaches, de leerplichtambtenaar en

Via de receptie van Vraagwijzer , mail of telefoon wordt u te woord gestaan door de collega’s Monique Boot,  Patricia Baarendse, Roeline Slieker, Yvonne de Veth  en Helene Steehouwer.

Antoinette Harteveld is onze coördinator van het CJG. Zij is verantwoordelijk voor de organisatie van het CJG,  stuurt op de inhoudelijke processen en doet de inhoudelijke aansturing van de jeugdprofessionals.

Antoinette Harteveld

Antoinette Kleinveld is onze back-office medewerkers, zij verzorgt alle administratieve zaken.

Binnen het CJG staat een team jeugdprofessionals voor u klaar. Zij ondersteunen u bij uw vragen over opvoeden en opgroeien. Daarnaast kunnen zij verwijzingen maken voor gespecialiseerde jeugdhulp, wanneer dit noodzakelijk is.

Marinke Perdeams - Sietske Backx - Imke van Geel - Marie-Louise Damen - Fieke Donkers - Melanie van der Mark - Yvette van der Meij

Hulp nodig of vragen?