Over het CJG

Herfst

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het CJG kunnen ouders, verzorgers, kinderen, jongeren tot 23 jaar en betrokken professionals terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Vaak  worden veel vragen binnenshuis opgelost, maar biedt de sociale omgeving niet altijd de juiste ruimte voor hulp. Het CJG biedt hierbij een luisterend oor (en kan doorverwijzen naar andere jeugdhulp). Ook gemeente Steenbergen heeft in 2011 een CJG geopend voor goede antwoorden op kleine en grote vragen en alledaagse of complexe problemen.

CJG Steenbergen

Steenbergen wil een gemeente zijn waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en plezier hebben, waar ze hun steentje leren bijdragen en goed voorbereid zijn op de toekomst. Steenbergen wil daarom ook zorgen voor ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Ondersteuning die vanzelfsprekend is, makkelijk te bereiken en voldoende beschikbaar.

Vraagwijzer-CJG biedt met één loket, ondersteuning en lichte hulp bij vragen rondom zorg en welzijn. Binnen het CJG werken diverse professionals van onder andere Thuiszorg West-Brabant en GGD West-Brabant nauw samen.

Jeugdwet

  • Wat verandert er precies per 1 januari 2015 in de Jeugdhulp?

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en  zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Het doel is om een prettig en gezond opgroei- en opvoedklimaat voor jeugd en ouders te realiseren. Ouders en verzorgers zijn hier primair verantwoordelijk voor. De gemeenten blijven ook de bestaande taken uitvoeren zoals jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 ook de regie over nieuwe taken: jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Veilig Thuis, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg), gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVB).

  • Wat wil het Rijk?

De zorg voor jeugd is erg versnipperd. Veel verschillende partijen en instellingen zijn verantwoordelijk voor een deel van de jeugdzorg. Daar wil de overheid verandering in brengen. Voor ouders en jongeren moet er één punt komen waar ze kunnen aankloppen. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en jongeren en hun opvoeders. Gemeenten moeten hulp bieden bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

  • Wat betekent dit voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen?

Naast de zorg voor jeugd komen ook taken op het gebied van werk en zorg naar de gemeente. Dat maakt dat gezinnen, die naast jeugdhulp ook ondersteuning nodig hebben op andere gebieden, één aanspreekpunt hebben gekregen. Ook is het belangrijk dat scholen en andere partijen die met kinderen en jongeren werken elkaar goed weten te vinden, om de ondersteuning goed op elkaar af te stemmen. De samenwerking tussen gemeenten en bv. huisartsen, het onderwijs en vrijwilligersorganisaties is daarbij erg belangrijk. Jeugdhulp is dan onderdeel van een bredere aanpak. Zo zorgen we ervoor dat hulp goed is afgestemd en op elkaar aansluit.

  • Samenwerking

Om de Jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 goed te regelen in onze gemeenten, werken de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen samen met zes andere gemeenten in West-Brabant West: Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Hoe de gemeenten het nieuwe stelsel zien, wordt weergegeven in een filmpje. Geïnteresseerden in het proces kunnen een kijkje nemen op de website www.jeugdhulpwbw.nl

  • Veelgestelde vragen

Kijk voor de veelgestelde vragen op het gebied van zorg, jeugd en werk bij de veelgestelde vragen of op de website van ONS Brabantse Wal

Hulp nodig of vragen?